Bolehkah Jual Beli Melalui Lembaga Pembiayaan?

Bersama Ust. Ajir Ubaidillah